Brazo batidora JATA modelo BT170N-BT171 - OBSOLETO

JATABT170N04

Brazo batidora JATA modelo BT170N-BT171

OBSOLETO


JATABT170N04